PORADNIA DLA DOROSŁYCH

KOMU POMAGAMY?

 • Osobom doświadczającym trudności w wykorzystywaniu własnych możliwości
 • Osobom doświadczającym trudności w codziennym funkcjonowaniu
 • Osobom, których trudności wynikają z konfliktowych relacji z innymi ludźmi
 • Osobom, których trudności wynikają z niskiej samooceny
 • Parom chcącym rozwiązać trudności w relacji

W JAKICH SPRAWACH POMAGAMY?

 • nasilone lęki
 • nadmierne martwienie się
 • niechciane, nieprzyjemne myśli, wywołujące silne napięcie
 • obniżony nastrój
 • utrata motywacji do działania / wiary we własne możliwości
 • utrata lub znaczne ograniczenie możliwości doświadczania pozytywnych uczuć
 • wycofanie z relacji z ludźmi
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • trudności w radzeniu sobie z gniewem
 • trudności w spokojnym i skutecznym wyrażaniu własnych oczekiwań
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi (przyjacielskich / romantycznych / zawodowych)
 • niska samoocena
 • trudności w określaniu własnej tożsamości (tego, kim jestem i czego chcę)
 • trudności w rozpoznawaniu własnych emocji i/lub radzeniu sobie z nimi
 • poczucie wyobcowania, osamotnienia, chronicznego przygnębienia
 • zakłócenia funkcjonowania wynikające z doświadczeń traumatycznych (wiążących się z zagrożeniem zdrowia / życia)
 • trudności, których podłożem są zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • trudności z zaadaptowaniem się do nagłych życiowych zmian
 • poczucie życiowego impasu / braku satysfakcji / niedoboru pozytywnych emocji i/lub aktywności budujących poczucie sensu

CO OFERUJEMY?

 • Diagnostykę psychologiczną
 • Diagnostykę psychiatryczną
 • Psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par
 • Leczenie psychiatryczne
 • Sesje wsparcia
 • Sesje rozwoju osobistego
 • Warsztaty i treningi

Konsultacje diagnostyczne to kilka (min. 2) spotkania:

 • Pojedyncze spotkanie trwa zazwyczaj 50 min.
 • Wypełnienie zestawu kwestionariuszy psychologicznych trwa zazwyczaj 1,5 godziny.

Pierwsze spotkanie – to rozmowa na temat tego, co Klienta sprowadza, a także tego, jakiego rodzaju zmian Klient oczekuje. Po spotkaniu – bezpośrednio lub w kolejnych dniach (w zależności od preferencji i dyspozycyjności Klienta), Klient proszony jest o wypełnienie w poradni zestawu kwestionariuszy psychologicznych (wynikające z nich informacje dają psychologowi diagnoście szersze tło sprawy, z którą Klient się zgłasza).
Drugie spotkanie – to albo kolejna sesja diagnostyczna, podczas której psycholog diagnosta prosi Klienta o dodatkowe informacje dotyczące zgłaszanej przez Klienta sprawy (często z użyciem standardowych narzędzi diagnostycznych – tzw. testów psychologicznych), albo spotkanie poświęcone udzielaniu Klientowi informacji zwrotnych. Informacje zwrotne dotyczą:

 • tego, jak psycholog diagnosta rozumie sytuację Klienta,
 • tego, co wynika z wypełnionych przez Klienta kwestionariuszy (i – ewentualnie – wykonanych testów psychologicznych),
 • tego, jakie mogą być przyczyny zgłaszanej przez Klienta sprawy i jak bieżąca sytuacja może rozwinąć się w przyszłości,
 • form pomocy, które możemy zarekomendować z punktu widzenia współczesnej wiedzy dotyczącej skuteczności różnych interwencji psychologicznych (w uzasadnionych przypadkach diagnosta może również skierować Klienta na konsultację z lekarzem: neurologiem, endokrynologiem, psychiatrą).

Każdorazowo, to Klient podejmuję ostateczną decyzję, co do zakresu, celów oraz form pomocy. Jeśli Klient decyduje się na przyjęcie oferty pomocy psychologicznej w Poradni Preludium, ma on możliwość umówienia się na uzgodnione spotkania ze specjalistą.

JAK UDZIELAMY POMOCY

Najczęściej rozpoczynamy od konsultacji diagnostycznych. W tym czasie:
– Rozpoznajemy naturę problemu – co się dzieje?
– Poszukujemy przyczyn problemów – skąd to się bierze?
– Rozważamy możliwe konsekwencje – co może wystąpić w przyszłości?
– Opracowujemy strategie pomocy – co i jak można zrobić oraz jakich efektów można się spodziewać?

JAK PRACUJEMY?

Pracujemy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Oferowana przez nas pomoc poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, których celem jest sformułowanie takiej oferty pomocy, która jest – w świetle współczesnej wiedzy naukowej – jak najlepiej dopasowana do uwarunkowań (zewnętrznych i osobistych) oraz oczekiwań Klienta. W rezultacie proponujemy określone formy pomocy w naszej poradni lub/i kierujemy do innego ośrodka/specjalisty (każdorazowo staramy się wskazać miejsce, w którym Klient może uzyskać możliwie najbardziej adekwatne …

CZYTAJ WIĘCEJ

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka schematu,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R