PORADNIA PRELUDIUM

Jesteśmy zespołem osób zajmujących się profesjonalnie diagnozą psychologiczną i psychiatryczną, psychoterapią, leczeniem psychiatrycznym, poradnictwem, a także wspieraniem rozwoju osobistego. Pracujemy w nurcie praktyki opartej na dowodach empirycznych (Evidence-Based Practice, EBP), co oznacza, że stosujemy takie interwencje, które – zgodnie ze współczesną wiedzą naukową, są możliwie najlepiej dopasowane do sytuacji, charakterystyki i oczekiwań naszego Klienta.
Pracujemy zespołowo, dzielimy się wiedzą i wspieramy siebie nawzajem w refleksji nad procesami projektowania i wdrażania zmian, w których towarzyszymy naszym Klientom. Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, a także pracy naukowej i dydaktycznej na poziomie studiów magisterskich i podyplomowym.
W kontakcie z człowiekiem – niezależnie od jego wieku, kierujemy się wartościami poszanowania podmiotowości, a także życzliwości i akceptacji. Możliwość wspierania naszych Klientów w czynieniu ich życia lepszym postrzegamy jako przywilej wymagający stałego podnoszenia poziomu naszych kompetencji, korzystania z dobrych praktyk, a także dbania o nasz rozwój osobisty.
Członkowie naszego zespołu pracują społecznie na rzecz środowiska psychologów i psychoterapeutów, działając w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskim Towarzystwie Psychologii Pozytywnej, a także w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

JAK PRACUJEMY?

Pracujemy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Oferowana przez nas pomoc poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, których celem jest sformułowanie takiej oferty pomocy, która jest – w świetle współczesnej wiedzy naukowej – jak najlepiej dopasowana do uwarunkowań (zewnętrznych i osobistych) oraz oczekiwań Klienta. W rezultacie proponujemy określone formy pomocy w naszej poradni lub/i kierujemy do innego ośrodka/specjalisty (każdorazowo staramy się wskazać miejsce, w którym Klient może uzyskać możliwie najbardziej adekwatne …

CZYTAJ WIĘCEJ

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka schematu,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R