JAK PRACUJEMY

Pracujemy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Oferowana przez nas pomoc poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, których celem jest sformułowanie takiej oferty pomocy, która jest – w świetle współczesnej wiedzy naukowej – jak najlepiej dopasowana do uwarunkowań (zewnętrznych i osobistych) oraz oczekiwań Klienta. W rezultacie proponujemy określone formy pomocy w naszej poradni lub/i kierujemy do innego ośrodka/specjalisty (każdorazowo staramy się wskazać miejsce, w którym Klient może uzyskać możliwie najbardziej adekwatne dla siebie wsparcie). Decyzje dotyczące zakresu, celów oraz form pomocy zawsze ostatecznie podejmuje Klient, któremu służymy profesjonalną poradą.
Pomagamy osobom doświadczającym trudności w obszarach: samooceny, tożsamości, formułowania i realizacji ważnych życiowych celów, a także relacji międzyludzkich w sferze osobistej (budowanie przyjaźni / relacji romantycznych) i zawodowej (tworzenie stabilnych profesjonalnych relacji opartych na zaufaniu i współpracy).
Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu się do nagłych życiowych zmian.
Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poprzez pracę z nimi oraz ich bliskimi. Pomagamy rodzicom w budowaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z ich dziećmi. Wspieramy Klientów w odkrywaniu i wykorzystywaniu ich potencjału.
Pracujemy indywidualnie, z parami, a także grupowo. Prowadzimy warsztaty i treningi. Dyplomowanym psychologom oferujemy superwizję diagnostyczną oraz staże zawodowe, mając na celu upowszechnianie współczesnej naukowej wiedzy z obszaru pomagania i opartych na niej dobrych praktyk.

PORADNIA PRELUDIUM

Jesteśmy zespołem osób zajmujących się profesjonalnie diagnozą psychologiczną i psychiatryczną, psychoterapią, leczeniem psychiatrycznym, poradnictwem, a także wspieraniem rozwoju osobistego. Pracujemy w nurcie praktyki opartej na dowodach empirycznych (Evidence-Based Practice, EBP), co oznacza, że stosujemy takie interwencje, które – zgodnie ze współczesną wiedzą naukową, są możliwie najlepiej dopasowane do sytuacji, charakterystyki i oczekiwań naszego Klienta …

CZYTAJ WIĘCEJ

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka schematu,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R