PORADNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KOMU POMAGAMY?

 • Dzieciom od lat 3
 • Młodzieży od 11 r.ż. do ukończenia szkoły średniej
 • Rodzicom dzieci w każdym wieku

W JAKICH SPRAWACH POMAGAMY?
Rodzicom

 • wyzwania rodzicielskie
 • problemy wychowawcze
 • ocena rozwoju psychologicznego dziecka
 • formułowanie zaleceń do szkoły związanych z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 • konsultacje okołorozwodowe

Młodzieży

 • problemy w relacjach z rówieśnikami i rodzicami
 • kryzysy tożsamości
 • problemy z samooceną
 • problemy w nauce
 • nadmierny stres
 • problemy w podejmowaniu decyzji
 • samookaleczanie
 • nieśmiałość
 • lęki, fobie
 • problemy z samokontrolą i samoorganizacją
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • problemy adaptacyjne

Dzieciom

 • problemy adaptacyjne
 • lęki, w tym fobie
 • trudności przed/szkolne
 • trudności społeczne
 • nieharmonijny rozwój
 • zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
 • problemy z zachowaniem (konfliktowość /impulsywność vs. wycofanie/unikanie relacji)
 • problemy z samooceną
 • wynikające z obaw trudności w wyrażaniu własnych spostrzeżeń, odczuć, potrzeb

Rodzinom

 • rozwiązywanie problemów w komunikacji
 • uzgadnianie efektywnych zasad współpracy
 • poprawa wspólnych relacji

CO OFERUJEMY?

 • Diagnostykę psychologiczną
 • Psychoterapię indywidualną i rodzinną
 • Sesje wsparcia
 • Sporządzanie opinii psychologicznych dotyczących potrzebnych dziecku dostosowań edukacyjnych
 • Ekspertyzy opinii psychologicznych w sprawach o podział opieki nad dziećmi
 • Warsztaty i treningi

Konsultacje diagnostyczne to kilka (min. 3) spotkania:

 • Pojedyncze spotkanie trwa zazwyczaj 50 min.
 • Spotkanie z użyciem testów psychologicznych trwa zazwyczaj 1,5 godziny.

Pierwsze spotkanie – to rozmowa WYŁĄCZNIE z rodzicami na temat oczekiwań wobec psychologa i funkcjonowania dziecka. Na koniec tego spotkania psycholog zarekomenduje dalsze kroki.
Drugie spotkanie – to najczęściej spotkanie z dzieckiem, prowadzone (zależnie od wieku dziecka) w formie rozmowy lub zabawy. Na to spotkanie rodzic często proszony jest o przyniesienie ustalonej wcześniej z psychologiem dokumentacji, lub/i wypełnienie przekazanych przez psychologa kwestionariuszy.
Trzecie spotkanie – to albo kolejna sesja diagnostyczna z dzieckiem (często z użyciem standardowych narzędzi diagnostycznych – tzw. testów psychologicznych), albo sesja poświęcona przedstawieniu Państwu i Państwa dziecku informacji zwrotnych na temat:

 • natury problemów dziecka i konsekwencji,  jakie mogą dla dziecka i Państwa z tego wynikać,
 • form pomocy, które możemy zarekomendować z punktu widzenia współczesnej wiedzy dotyczącej skuteczności różnych interwencji psychologicznych (w uzasadnionych przypadkach diagnosta może również skierować Państwa na konsultację z lekarzem, np.: neurologiem, endokrynologiem, psychiatrą, okulistą, laryngologiem).

Jeśli zdecydują się Państwo na przyjęcie oferty pomocy psychologicznej w Poradni Preludium, zostaną Państwo umówieni na uzgodnione spotkania ze specjalistą.Wprzypadku wystawiania dokumentów – ich opracowanie wymaga wcześniejszego odbycia konsultacji:

 • przy opinii o dostosowaniach do SPE – min. jedna konsultacja z rodzicami, od jednego do kilku spotkań diagnostycznych z dzieckiem, ewentualnie dodatkowo obserwacja w szkole/przedszkolu oraz sesja uzgadniająca zakres i treść opinii;
 • w przypadku ekspertyz – minimum jedna konsultacja dotycząca okoliczności sporządzenia/otrzymania dokumentu, który ma być przedmiotem ekspertyzy, oraz jedno spotkanie poświęcone omówieniu treści zawartych w ekspertyzie.

JAK UDZIELAMY POMOCY?

Najczęściej rozpoczynamy od konsultacji diagnostycznych. W tym czasie:
– Rozpoznajemy naturę problemu – co się dzieje?
– Poszukujemy przyczyn problemów – skąd to się bierze?
– Rozważamy możliwe konsekwencje – co może wystąpić w przyszłości?
– Opracowujemy strategie pomocy – co i jak można zrobić oraz jakich efektów można się spodziewać?

JAK PRACUJEMY?

Pracujemy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Oferowana przez nas pomoc poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, których celem jest sformułowanie takiej oferty pomocy, która jest – w świetle współczesnej wiedzy naukowej – jak najlepiej dopasowana do uwarunkowań (zewnętrznych i osobistych) oraz oczekiwań Klienta. W rezultacie proponujemy określone formy pomocy w naszej poradni lub/i kierujemy do innego ośrodka/specjalisty (każdorazowo staramy się wskazać miejsce, w którym Klient może uzyskać możliwie najbardziej adekwatne …

CZYTAJ WIĘCEJ

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka schematu,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

MAJA FILIPIAK

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

BEATA HULL

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, współzałożycielka Poradni Preludium.

PAULINA MICHALIK

Psycholog, psychoterapeutka,
współzałożycielka Poradni Preludium.

DR MONIKA TARNOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni Preludium.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R