Maja Filipiak

Psycholog
Psychoterapeuta
Dydaktyk
Współzałożycielka Poradni Preludium

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i nauczycielem akademickim. Przez pierwsze kilka lat swojej praktyki pracowałam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii), a następnie, przez 18 lat w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS (niepublicznej placówce służby zdrowia), którego działalnością kliniczną miałam przyjemność kierować od 2011 do końca 2019 roku.
W Poradni pomagam osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży.
Specjalizuję się w:

 • Diagnostyce psychologicznej – czyli w wyjaśnianiu psychologicznych uwarunkowań problemów psychicznych, z jakimi ludzie się mierzą oraz formułowaniu rekomendacji dotyczących najlepszej strategii pomagania. Realizuję takie zadania w Poradni, a także piszę na ten temat publikacje, kształcę psychologów na studiach magisterskich i podyplomowych (np. diagnoza kliniczna w praktyce psychologicznej) oraz organizuję konferencje naukowe dla psychologów.
  Na spotkania diagnostyczne zapraszam zarówno dorosłych, jaki dzieci i młodzież. Rodzicom oferuję także opiniowanie w zakresie psychologicznych uwarunkowań tzw. specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Psychoterapii – krótko i długoterminowej, indywidualnej oraz grupowej. Pracuję w nurcie praktyki opartej na dowodach integrując wiedzę przed wszystkim z podejścia poznawczo-behawioralnego, strategicznego a także tzw. psychologii podstawowej. Pomagam osobom dorosłym doświadczającym trudności interpersonalnych, zaburzeń nastroju, problemów związanych z zaniżoną lub niestabilną samooceną, zaburzeń osobowości, zaburzeń lekowych, kryzysów w związkach, trudności w relacjach zawodowych oraz problemów wychowawczych. Pomagam także dzieciom i młodzieży doświadczających problemów w obszarze samoakceptacji, kontroli zachowania, trudności w relacjach z rówieśnikami i funkcjonowaniu szkolnym związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi (np. odrzucenie przez grupę rówieśniczą, śmierć bliskiej osoby, czy niestabilna/niespójna lub konfliktowa  relacja pomiędzy rodzicami),  lub/i nieharmonijnym czy neuronietypowym rozwojem.  Publikuje artykuły naukowe z tego zakresu oraz kształcę absolwentów psychologii.
 • Wspieraniu dzieci oraz rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dzieci z zespołem Aspergera. W Poradni wpieram rodziców w identyfikowaniu źródeł ich problemów wychowawczych, czy trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz opracowywaniu optymalnej strategii pomocy. Formułuje także opinie psychologiczne o potrzebnych w zakresie edukacji dostosowaniach dla dzieci i młodzieży. Akademicko od wielu lat prowadzę zajęcia https://swps.pl/298-studia/warszawa/studia-podyplomowe/14901-psychologia-pozytywna-w-edukacji-i-wychowaniu-wspomaganie-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy na Uniwersytecie SWPS.
 • Standardach pracy psychologicznej – od lat opisuję, we współpracy z ekspertami z różnych obszarów praktyki psychologicznej, tzw. dobre praktyki w diagnostyce psychologicznej. Jestem współtwórcą takich dokumentów, wypracowanych przez środowisko zawodowe psychologów, jak: Standardy diagnozy psychologicznejOgólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznej oraz Rzecznika Praw Dziecka

Miałam także przyjemność konsultować na etapie tworzenia dokument standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Jestem współorganizatorką cyklu konferencji naukowych dla psychologów praktyków z tego obszaru oraz współautorką publikacji naukowych, a także autorką programu podyplomowych staży zawodowych dla psychologów,  które realizowane były przez kilkanaście lat na terenie Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, oraz programu praktyk.
W Poradni podejmuję się pisania ekspertyz opinii psychologicznych. Zapraszam osoby, które mają wątpliwości na temat jakości opinii sformułowanych przez biegłych psychologów w ramach spraw dotyczących opieki nad dziećmi, którzy chcą skonsultować swoje wątpliwości na temat tego rodzaju dokumentów.
Wybrane publikacje:
Książki:
Filipiak Maja, Paluchowski Władysław Jacek, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika (red.): Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia, 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307.
Krasowicz-Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna, Filipiak Maja, Gruszczyńska, Katarzyna (2019). Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis.
Artykuły:
Filipiak Maja, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika: Zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia ustawicznego – wnioski z badań ankietowych wśród polskich psychologów, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 132-151.
Trzebińska Ewa, Filipiak Maja: Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18, nr 1, 2015, ss. 61-96.
Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.] : O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 157-169.
Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.]: O SYSTEMIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTÓW W POLSCE – PODSUMOWANIE DYSKUSJI, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 241-250, Roczniki-Psychologiczne.
Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2017). Poziom kompetencji diagnostycznych w obszarze psychologii klinicznej a wybrane charakterystyki początkujących diagnostów. W: W.J. Paluchowski (red.) Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 393-435). Poznań: Wydział Nauk Społecznych UAM.
Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz: Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej – przesłanki dla praktyki dydaktycznej, w: Czasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, vol. 18 , nr 1, 2012, ss. 49-55.
Działalność w zawodowych stowarzyszeniach:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
  • Członek Zarządu Głównego PTP w latach 2018-2020
  • Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego WOT PTP w latach 2006-2022
  • Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w latach 2014-2022
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej (PTPP)
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB)

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R