Magdalena Krzyżosiak

Psycholog
Psychoterapeutka

Pracuję z osobami dorosłymi w następujących obszarach problemowych:
‒ depresja, lęk,
‒ niestabilna lub niska samoocena,
‒ trudności w relacjach i samoregulacji o podłożu osobowościowym,
‒ trudne doświadczenia rodzinne i relacyjne z przeszłości,
‒ trudności wynikające z przynależności do społeczności LGBT,
‒ zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, spektrum autyzmu).
Prowadzę konsultacje diagnostyczne, podczas których identyfikuję mechanizmy
podtrzymujące zaburzenie, a następnie formułuję rekomendacje do dalszej pracy
terapeutycznej.
Psychoterapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem
elementów Terapii Schematów.
Wykształcenie:

 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i
  Behawioralnej nr 1490 (ukończone  4-letnie szkolenie
  psychoterapeutyczne w Centrum CBT EDU), członek PTTPB,
 •  w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu
  terapeuty schematu (ISST – International Society of Schema Therapy),
 • dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii
  i Rozwoju SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii osób
  dorosłych,
   studia magisterskie na USWPS.

Inne szkolenia zawodowe:

 • szkolenie „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA” w fundacji
  Otwarta Przestrzeń,
 • warsztat „Praca z wyobrażeniami w terapii poznawczo-behawioralnej”
  w Ośrodku Poza Schematami,
 • warsztat „Metodologia pracy z pacjentami z osobowością chwiejną emocjonalnie (Borderline) w paradygmacie poznawczo-behawioralnym” w Akademii Psychoterapii Interego,
 • warsztat „Perfekcjonizm kliniczny i jego terapia” w Centrum CBT,
 • konferencja PCA „Moments of movement” poświęcona momentowi zmiany w psychoterapii,
 • konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”,
 • warsztat w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Zaburzenia osobowości. Zrozumieć zaburzenie, pomóc osobie”,
 • warsztat w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem”,
 • sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pt. „Osobowość i temperament a psychoterapia”,
 • 8-tygodniowy trening uważności MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction.

POMAGAMY

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami. Pomagamy dorosłym, dzieciom i nastolatkom.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE I POMOC

Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu lęku, obniżonego nastroju i spadku motywacji do działania. Pracujemy z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i borykają się z ich długotrwałymi skutkami zakłócającymi funkcjonowanie w codziennym życiu. Pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie i mierzącym się z trudnościami w zaadaptowaniu siędo nagłych życiowych zmian.

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

Poradnia Psychologiczna Preludium
ul. Łukowska 60 lok. 3, domofon nr 20
04-133 Warszawa

+48 500 428 708
kontakt@poradniapreludium.pl

JAK DOJECHAĆ?

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Łukowskiej 60 na warszawskim Grochowie. Kliknij w przycisk aby otworzyć mapę Google.

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu zapisu.

Copyright © 2020 by Preludium – Created by S+R


Copyright © 2020 by Preludium
Created by S+R